Vlastnosti a typy fluoroplastů (teflonů)

Vlastnosti a typy fluoroplastů (teflonů)

Základní informace k rozdělení fluoroplastů

Typy fluoroplastů (teflon)


PTFE (polytetrafluoretylen)

 • extrémně nízký koeficient tření
 • vysoká teplotní odolnost (až +260°C)
 • vysoká chemická odolnost
 • vynikající antiadhezní vlastnosti
 • možno použít ve styku s potravinami

PFA (perfluoralkoxy - kopolymer tetrafluoretylenu a perfluorovaného vinyléteru)

 • Vynikající chemická odolnost
 • vysoká teplotní odolnost (až +260°C)
 • vynikající antiadhezivní vlastnosti
 • FDA certifikát, UV stabilní, svařovatelný

FEP (fluorovaný etylen – propylen)

 • Vynikající chemická odolnost
 • vysoká teplotní odolnost (až +205°C)
 • vynikající antiadhezivní vlastnosti
 • vysoká odolnost proti průrazu el.proudem
 • velmi nízký koeficient tření

ETFE (kopolymer etylenu a tetrafluoretylenu)

 • Vynikající chemická odolnost
 • vysoká teplotní odolnost (až +150°C)
 • vynikající antiadhezivní vlastnosti
 • lze vytvořit vrstvu až 7mm
 • nejodolnější ze všech fluoroplastů

Uvedené typy fluoroplastů (zjednodušeně teflon) využívají naši zákazníci jako povrchovou úpravu svých dílců. Vlastnosti teflonu hrají důležitou roli v chemickém, potravinářském či polygrafickém průmyslu apod. Volba vhodného typu fluoroplastu (teflonu) vždy záleží na konkrétní poptávce - způsob použití, pracovní podmínky atd.

Vlastnosti fluoroplastů (teflonů)

Obecné Standard
Jednotka PTFE PFA FEP ETFE
Hustota ISO 1183 g/cm3 2.14 - 2.19 2.12 - 2.17 2.12 - 2.17 1.71 - 1.78
Pracovní teploty
°C 250-260 250-260 200-205 150-180
Hořlavost

Nehořlavý Nehořlavý Nehořlavý Nehořlavý
Nasákavost (voda při 23°C)
% <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Teplotní Standard
Jednotka PTFE PFA FEP ETFE
Bod tání ASTM 2116 °C 327 300-310 253-282 265-275
Koeficient teplotní roztažnosti DIN 52612 10-5*K-1 10-16 10-16 10-14 8-12
Templotní vodivost (při 23°C) W/K*m 0.23 0.22 0.20 0.23
Mechanické Standard
Jednotka PTFE PFA FEP ETFE
Pevnost v tahu
ISO 527 N/mm² 29-39 27-32 19-25 36-48
při 150 °C
14-20 15-21 4-6 8-12
Délkové prodloužení při 23 °C
ISO 527 % 200-500 300 250-350 200-500
Tvrdost (Rockwell) ISO 2039 20-30 25-35 20-30 45-55
Elektrické Standard
Jednotka PTFE PFA FEP ETFE
Dielektrická konstanta
D150 1 MHz 2.1 2.1 2.1 2.6
Dielektrická pevnost

D149 V/µm 18 53 80 79
Rozptylový faktor
D150 1 MHz <0.0001 <0.0006 <0.0001 <0.007
Odolnost vůči el. oblouku D495 sec > 300 > 300 > 300 > 300