Teflon, Xylan, Halar nebo fluoroplast?

Teflon, Xylan, Halar nebo fluoroplast?

Rozdíly mezi různými značkami pro povrchové úpravy

Zákazníci se na nás často obracejí s požadavky na povrchové úpravy označené jako Teflon, Xylan, Halar apod. Protože jsou si uvedená označení v konečném důsledku velmi podobná, připravili jsme pro vás článek, kde jsou tyto značky vysvětleny.

Požadavek na některou z těchto povrchových úprav je nejčastěji dán specifikací konečného zákazníka nebo mateřské firmy, která určuje přesný typ povlaku od vybraného výrobce. Pravidelně se setkáváme se značkami vypsanými výše nebo přímo s chemickými zkratkami fluoroplastů: PTFE, FEP, PFA a ETFE. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

TEFLON®

Značka Teflon patří společnosti Chemours. Tato firma se dříve jmenovala DuPont a právě v jejích laboratořích byla objevena chemická sloučenina PTFE, která byla následně pojmenována jako "Teflon". PTFE patří do skupiny fluoroplastů (podrobněji o fluoroplastech viz. níže). Vzhledem k rozšíření tohoto fluoroplastu PTFE pod značkou Teflon a jejímu využití na kuchařském nádobí, se dnes obecně fluoroplastové povlaky označují zjednodušeně jako Teflonové. Aplikace tohoto povlaku se pak nazývá Teflonování. Pod značkou Teflon je tedy možné nalézt celé spektrum fluoroplastových povlaků nebo přímo výrobků z fluoroplastů, jako jsou například tyče nebo těsnění. To ovšem neznamená, že jiné společnosti se výrobou fluoroplastů nezabývají - právě naopak.

XYLAN®

Pod označením Xylan se skrývají fluoroplastové povlaky firmy Whitford. Vlastnosti jednotlivých fluoroplastů (PTFE, PFA a FEP) je tedy možné využít i ve formě nástřiku od této firmy. Rozdíl mezi Xylanem a Teflonem spočívá v různých formulacích konkrétních povlaků. Dalším rozdílem je například to, že firma Whitford dodává pouze povlaky, kdežto společnost Chemours dodává i samotné základní fluoroplasty nebo výrobky z nich. U Xylanu tedy můžete dokonce narazit na pojem Xylanizace, který jednoduše označuje povlakování Xylanem. Za samotným názvem někdy bývá i číslo, které udává konkrétní typ povlaku a tím i jeho specifické vlastnosti.

HALAR®

V chemickém průmyslu se můžete setkat s požadavkem na nanesení povlaku s názvem Halar. Pod tímto označením je možné dohledat fluoroplast se zkratkou ECTFE. Používá se nejčastěji jako ochrana proti korozi v chemicky náročných provozech. ECTFE povlak pod značkou Halar vyrábí pouze firma Solvay a i ten vám dokážeme nabídnout. Oproti Xylanu a Teflonu se tedy jedná o zcela jiný fluoroplast, který nikdo jiný nenabízí. Nicméně lze nalézt alternativy i k tomuto povlaku v závislosti na požadovaných vlastnostech a použití.

Fluoroplasty

Jak již bylo naznačeno výše, obecným termínem pro Teflon, Xylan nebo Halar jsou fluoroplastové povlaky. Pod tímto obecným termínem se skrývají jednotlivé typy fluoroplastů s různými vlastnostmi: PTFE, PFA, FEP, ETFE a ECTFE. Byť prvním objevitelem byla firma DuPont, dnes Chemours, výrobou povlaků z těchto materiálů se zabývají i jiné výše uvedené společnosti. Každá společnost má svou značku, jak již bylo popsáno. Tyto typy povlaků se pak dají i navzájem nahrazovat na základě konkrétních požadavků na funkci. Záleží tedy vždy na konkrétní poptávce, jaký povlak je vhodné zvolit. Další konkrétní informace k jednotlivým vlastnostem a typům fluoroplastů naleznete v dalším článku na našem blogu.

Aplikujte teflonový povlak i na své dílce

 

Aplikujte teflonový povlak i na své dílce