Hrotovač – modernizace stroje

Hrotovač

Modernizace stroje na srážení ostrých hran

Prostřednictvím článku Vás chceme oznámit, že jsme získali dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Spolupráce mezi výzkumnou organizací a firmou BALTRO s.r.o. byla spolufinancována Evropskou unií v případě projektu s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018650 a názvem Modernizace stroje na srážení ostrých hran.

Spolupráce s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích měla za následek vytvoření výrobní dokumentace pro inovaci výrobního stroje v naší firmě. Tato dokumentace v budoucnu zajistí vytvoření inovačního stroje, který zvýší počet vyráběných tubusů a sníží fyzickou náročnost při manipulaci stroje.