Porovnání povrchových úprav: ETFE vs. Halar ECTFE

ETFE vs. Halar ECTFE

Porovnání vlastností povrchových úprav pro chemický průmysl

V poptávkách týkajících se ochrany povrchů pro chemický průmysl se pravidelně objevuje specifický požadavek na aplikaci funkčního povlaku s názvem Halar, pod nímž se skrývá fluoroplast ECTFE, vyráběný firmou Solvay. Tento požadavek je dán především všeobecnou znalostí Halaru ECTFE v chemickém průmyslu jako korozně odolného povlaku.

Existuje ovšem další varianta povrchové úpravy se srovnatelnými vlastnostmi jaké má právě Halar ECTFE. Touto alternativou je aplikace fluoroplastu ETFE a to jak ve formě vrstveného nánosu (ETFE Ultra+) nebo rotačního lití ChemResist. V našem článku si oba typy povrchové úpravy porovnáme a vysvětlíme jejich odlišnosti.

Pokud vás zajímají i další způsoby ochrany povrchů, které nabízíme, podívejte se na naší kompletní nabídku povrchových úprav.

Teplotní odolnost

Ačkoliv mají oba typy povrchových úprav stejnou maximální pracovní teplotu (150°C), existují rozdíly v hraničních hodnotách. Bod tání Halaru ECTFE je 240°C a bod tání povlaku ETFE je 260°C. ETFE má oproti Halaru ECTFE i nižší nízkoteplotní křehkost. Standardní teplotní odolnost je tedy stejná, ale ETFE je bezpečnější při větších výkyvech teplot.

Chemická odolnost

Odolnost obou typů povlaků vůči chemikáliím úzce souvisí i s teplotou a koncentrací média s nímž je daný povlak v kontaktu. ETFE odolává širšímu spektru chemikálií při vyšších pracovních teplotách než Halar ECTFE. Pokud bychom porovnali jednotlivé typy chemikálií a jejich konkrétní vliv na jednotlivé povlaky, tak ETFE selhává pouze pokud je vystaveno silným kyselinám nebo zásadám při velmi vysokých teplotách. Halar ECTFE ztrácí svou chemickou odolnost, pokud je v kontaktu s kyselinami, zásadami a halogeny již při vysokých teplotách. Dále jsou pro Halar ECTFE problémem aminy, estery, ketony a rozpouštědla.

ETFEHalar ECTFE
Kyseliny Vhodné Vhodné
Zásady Vhodné Mohou se objevit praskliny
Organická rozpouštědla Vhodné Mohou se objevit puchýře

Porovnání obou povlaků vychází z laboratorních testů, s jejichž výsledky pracujeme při určení vhodného řešení ochrany povrchu pro naše zákazníky (tabulku s výsledky testů zákazníkům poskytujeme pro jejich posouzení). Nicméně vždy doporučujeme vybraný povlak otestovat přímo v daném výrobním provozu, protože laboratorním testováním nelze podchytit všechny proměnné. Pro tyto účely poskytujeme zákazníkům dostatečné množství vzorků.

Dalším faktorem, který hraje roli při ochraně povrchu vůči agresivním chemikáliím, je i způsob nanesení vrstvy zvoleného povlaku a jeho dostatečná tloušťka. Pouze pokud je aplikovaná vrstva v celé své ploše bezporézní, dokáže zajistit nejvyšší ochranu. Firma Rudolf Gutbrod GmbH se svými více než 50-ti letými zkušenostmi s ochranou povrchů nejen pro chemický i farmaceutický průmysl, dokáže vrstvu v takovéto kvalitě nanést. Navíc po každé aplikaci dochází ke kontrole celé povlakované plochy pomocí tzv. porosity-testu, který by případné nedostatky odhalil. BALTRO jako zástupce firmy Rudolf Gutbrod GmbH pro CZ, SK, PL a pobaltí dokáže svým zákazníkům tuto službu zprostředkovat a pomoci najít řešení ochrany deného povrchu.

Další vlastnosti

Oba typy povlaků mají podobné elektrické vlastnosti. Co se týče mechanických vlastností, ETFE má hladší povrch a je více odolnější vůči popraskání.

Fluoroplast ETFE navíc dokážeme nanést na vnitřní plochy nejrůznějších dílců pomocí jedinečné technologie ChemResist, o které si můžete přečíst v samostatném článku.

ETFE je většinou také levnějším řešením. Navíc je očekáván nedostatek Halaru ECTFE na světovém trhu v roce 2019 i 2020.

Shrnutí

Z porovnání povrchových úprav ETFE a Halaru ECTFE pomocí standardizovaných testů vychází ETFE jako obecně lepší a bezpečnější varianta ochrany povrchů pro chemický průmysl. I přes zmíněné výhody povlaku ETFE se často setkáváme s tím, že zákazníci musejí trvat na předepsané povrchové úpravě Halarem (např. z důvodu dané technické dokumentace, kterou nemohou změnit). Proto dokážeme nabídnout povlakování jak pomocí ETFE, tak Halarem ECTFE.

Ukázky řešení pomocí materiálu ETFE

Zdroje:

Fluon - comparison ETFE
DuPont - ETFE vs. ECTFE

Využijte povlak ETFE pro ochranu povrchu vašich dílců

 

Využijte povlak ETFE pro ochranu povrchu vašich dílců