Členství v Jihočeské hospodářské komoře

Od října roku 2018 jsme se stali členy Jihočeské hospodářské komory. Přidáváme se tak k téměř 1500 firmám z Jihočeského kraje z různých oborů. Navíc jsme v rámci svého členství přijali i dobrovolné zásady etického kodexu JHK a zavazujeme se tak ctít profesionální a odpovědný styl podnikání.

Díky členství v JHK máme možnost účastnit se neformálních setkání v rámci komory či různých vzdělávacích akcí nebo workshopů. Zároveň se můžeme podílet na na tvorbě legislativy pro ČR formou připomínek k připravovaným návrhům zákonů a novel.