5 námi dodávaných povrchových úprav válců

Povrchové úpravy válců

5 námi dodávaných povrchových úprav válců

Povrchovými úpravami válců se zabýváme již od založení firmy v roce 2011. Od té doby jsme nasbírali mnoho zkušeností a rozšířili i portfolio nabízených služeb. V tomto příspěvku vám přinášíme informace k povrchovým úpravám, které dlouhodobě využívají naši zákazníci. Ať už se rozhodnete využít vlastností fluoroplastů, gumy, PU nebo mirkoporézních povrchů, vždy s vámi budeme danou variantu konzultovat. Každý způsob má své výhody a nevýhody, které jsou využitelné v různých průmyslových odvětvích.

1 - Fluoroplastové (teflonové), teplem smrštitelné rukávce

Naše know-how podpořené letitými zkušenostmi a účastí na školeních v Evropě i USA využíváme při aplikaci rukávců na válce našich zákazníků. Aby totiž mohli být naplno využity vlastnosti teflonu ve formě rukávců, musí být rukávce správně aplikovány. Tato technologie je náchylná na nejrůznější chyby a jako jediní v ČR jsme schopni takovouto službu zvládnout a úspěšně dodávat.

Dodáváme a aplikujeme fluoroplastové, teplem smrštitelné rukávce následující typů:

  • FEP rukávce
  • PFA rukávce

Rozdíl mezi FEP a PFA rukávci:

  • teplotní odolnost
  • životnost - při použití ve vyšších pracovních teplotách
  • cena

FEP rukávce

Rukávce typu FEP dodáváme a aplikujeme ve dvou variantách:
a) uvnitř leptané (pro fixaci lepidlem na plochu válce)
b) neleptané
Tloušťka stěny rukávce je 0,5 mm (standardní) nebo 1,5 (zesílená stěna). Délka rukávce je od 600 mm až do 11.000 mm. Rukávec musí být min. o 10% delší než je pracovní plocha válce na nějž je aplikován. Maximální průměr pracovní plochy válce, na nějž lze aplikovat FEP rukávec, je 450mm.

PFA rukávce

Dodáváme a aplikujeme fluorplastové, teplem smrštitelné rukávce typu PFA a to ve dvou variantách:
a) uvnitř leptané (pro fixaci lepidlem na plochu válce)
b) neleptané
Tloušťka stěny rukávce je 0,5 mm (standardní) nebo 1,5 (zesílená stěna).Délka rukávce je od 600 mm až do 11.000 mm. Rukávec musí být min. o 10% delší než je pracovní plocha válce na nějž je aplikován.Maximální průměr pracovní plochy válce, na nějž lze aplikovat PFA rukávec, je 450mm.

Další informace a způsoby použití fluoroplastových (teflonových) rukávců naleznete na samostatné stránce. Rukávce se často aplikují na pogumované válce a typicky se využívají v tiskařství.

2 - Fluoroplastové povlaky (standardní a kombinované)

Pro využití všech vlastností fluoroplastů (teflonů) na válcích je možné využívat i metodu nástřiku. Jedná se o alternativu k aplikaci teflonových rukávců v případech, kdy není možné nebo vhodné samotné rukávce použít. Výhodou povlakování válců oproti aplikaci teplem smrštitelným rukávcům může být vyšší provozní teplota teflonové vrstvy nebo možnost použití PTFE, ETFE nebo E-CTFE materiálu. Dalším důvodem pro volbu teflonování může být tvar válce - nemožnost nasazení rukávce na válec. Záleží opět na konkrétním posouzení požadavků a možností aplikace fluoroplastové vrstvy na poptávaný válec.

Více informací k využití povlakování se nachází na samostatné stránce.

3 - Pogumování válců:

Pro různé účely v průmyslech jako je papírenský, polygrafický, textilní či dřevozpracující se využívá pogumování válců. Nanášíme velmi kvalitní pryž s vynikajícími mechanickými vlastnostmi, chemickou a tepelnou odolností (až do 200°C), elektricky vodivé či elektricky izolační. Dodávané základní typy směsí jsou NBR – (Nitril-butadien-kaučuk) a EPDM – (Ethylen-propylen-kaučuk). Provádíme jak opravu původního povrchu (obroušení), stržení původní gumy a nanesení nové nebo přímo pogumování nového válce. Vzhledem k množství variant gumy i v tomto případě přistupujeme k požadavkům zákazníků individuálně a vybíráme vhodnou pryž dle požadavků na použití a možnostem aplikace.

Další informace k pogumování.

4 - Mikroporézní povrchy:

Válce s mikroporézním povrchem se používají především ve výrobních procesech, kde nesmí dojít ke kontaktu materiálu s válcem. Skrz vysoko pórovitost povrchu je hnán vzduch, který vytváří homogenní vzduchový polštář, který zabraňuje styku média s povrchem válce. Tyto povrchy naleznou využití i v případech, kdy musejí být pásy otočeny nebo vychýleny bez možnosti dotyku s válcem.

Více informací k mikroporézním povrchům.

5 - Polyuretan:

Válce s polyuretanovým potahem mají širokou škálu použití. Zejména pro své skvělé mechanické vlastnosti nacházejí uplatnění v provozech, kde jsou vysoké nároky na odolnost potahu válce proti mechanickému poškození (otěr, proříznutí, tah, proseknutí atd.), nebo je požadavek na velmi přesnou a kvalitní aplikaci prostředků pro povrchovou úpravu (lakování, nanášení mořících látek, atd.). Najdete je například ve strojírenském průmyslu, dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, nebo ve výrobě obalů. V těchto odvětvích plní především funkci lakovacích, hnacích, přítlačných, tažných, vodících, nebo transportních válců.

Využijte výhod našich povrchových úprav válců

 

Využijte výhod našich povrchových úprav válců